AKS Teknik

Automate CNC Marking and Deburring Process

VIDEO AKS-TEK

AKS Teknik FDT-SX0 Sbavatura CNC
AKS Teknik FDT-SX0 Sbavatura CNC
AKS Teknik FDT SX0 DHF
AKS Teknik FDT-SX0 Sbavatura CNC
AKS Teknik FDT-SX0 CNC sbavatura alluminio
FDT Pneum X36 sbavatura robotizzata
AKS Teknik PMT20 Marcatore pneumatico CNC
AKS Teknik PMT20 Marcatore pneumatico CNC
AKS Teknik PMT20 Marcatore pneumatico CNC

Contacts

Via degli Andreani, 9 40037 Sasso Marconi (BO) ITALIA

+39 051 735744